bateriovy-kontajner-04

C-koľajnice

Káblový žľab

Otvor na chladenie batérií

Protidažďová žalúzia

Batériový regál

Plexi kryt

Hliníková slzičková podlaha

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

GALÉRIA