ENGINEERING

  •   Oddelenie technickej podpory Vám ponúka možnosť poradenstva pri riešení vašich technických otázok
  •    Vytvorenie 3D modelu
      • –   Na základe Vašej výkresovej dokumentácie (skica, nákres, výkres, popis ) vytvárame v programe Solidworks zodpovedajúci 3D model Vášho kontajnera. Generovanie výkresov do PDF, 2D DWG a 3D STEP-Modell.
  •    Vypracovanie výkresovej dokumentácie
      • –   Následne v rámci schvaľovacieho procesu Vám zasielame výkres vo formáte .pdf resp. .dwg na schválenie a prípadné zapracovanie ďalších doplnkov. Výroba začína až po konečnom odsúhlasení výrobných výkresov.
  •    Pevnostné analýzy a statické posudky – až po odsúhlasení 3D modelu statikom sa začína s výrobou kontajnera.

PACKAGING

Komplexné riešenie technologických zariadení od projektového návrhu, vytvorenia výrobnej dokumentácie, zaobstaranie potrebných komponentov, montáže, funkčného testu až po zavedenie do prevádzky vrátane potrebných oprávnení a certifikátov.