Oddelenie technickej podpory Vám ponúka možnosť poradenstva pri riešení vašich technických otázok

Na základe Vašej výkresovej dokumentácie (skica, nákres, výkres, popis ) vytvárame v programe Solidworks zodpovedajúci 3D model Vášho kontajnera. Generovanie výkresov do PDF, 2D DWG a 3D STEP-Modell.

Následne v rámci schvaľovacieho procesu Vám zasielame výkres vo formáte .pdf resp. .dwg na schválenie a prípadné zapracovanie ďalších doplnkov. Výroba začína až po konečnom odsúhlasení výrobných výkresov.

Až po odsúhlasení 3D modelu statikom sa začína s výrobou kontajnera.