Na základe Vašej dokumentácie (skica, výkres, popis) vytvárame v programe Solidworks zodpovedajúci
3D model. Generovanie 3D modelu do 3D PDF, STEP, EASM.

Vypracovanie 2D výkresovej dokumentácie s materiálovým kusovníkom, vyznačením zvarov, detailných
výkresov, atď. Výkresová dokumentácia je tvorená z 3D modelu dodaného klientom alebo nami
vytvoreného 3D modelu.

Klientom ponúkame statické a pevnostné výpočty oceľových konštrukcií aj s výstupnou
dokumentáciou.