Výroba oceľových konštrukcií predstavuje špecifický technologický proces, pri ktorom je nutné dodržiavať celý rad požiadaviek na stanovené normy, materiál a na medzné odchýlky detailov, dielcov alebo celej konštrukcie od požadovaného tvaru.

Delia sa na:
  •    nosné konštrukcie technologických zariadení
  •    podružné a doplnkové konštrukcie (schody, zábradlia, rebríky a pod.)