Škálovateľnosť systému 50 kW / 150 kWh až do 5 000 kWh

Pomocné služby a flexibilita

Zabezpečenie kvality elektrickej energie a prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy

Špičkový manažment

Kontrola a znižovanie množstva rezervovanej kapacity na základe presného dimenzovania

Stabilita dodávanej energie

Riešenie problémov s napájaním pomocou batérií ako záložného zdroja

Riadenie obchodovania

Spravujte proces nákupu a spotreby energie podľa aktuálnej ceny

Obnoviteľné zdroje a elektromobilita

Aktívny výskum a vývoj na optimalizáciu a zvýšenie ich efektívnosti