Komplexné riešenie technologických zariadení od projektového návrhu, vytvorenia výrobnej dokumentácie, zaobstaranie potrebných komponentov, montáže, funkčného testu až po zavedenie do prevádzky vrátane potrebných oprávnení a certifikátov.