Technický popisKontajnerová podlahaKontajnerová strecha

Ak nie je určené inak, strecha je vyhotovená s trapézovým plechom po stranách ľahko klenutým, kvôli odtekaniu vody.

kvôli výpočtom faktorov počasia špecifickým pre dané miesto


Kontajnerové oplášťenieKontajnerové dvere

Počet ks: 0


Kontajnerové otvory

Počet ks: 0


Izolácia kontajneraNáterVzduchotechnika

Dátový list požadovaného súboru


Ostatné príslušenstvo

Počet ks: 0
LED, zásuvky, vypínače, klimatizačná jednotka,...
Dátový list požadovaného súboru
Počet ks: 0
Dátový list požadovaného súboru
Počet ks: 0


Doprava