príruby, držiaky, pomocné konštrukcie

kvalitná predúprava povrchu a následná povrchová úprav

tepelná a zvuková izolácia