Projektovanie

Naša spoločnosť poskytuje riešenia, ktorých prednosťou sú:

  • profesionálne znalosti našich špecialistov,
  • 100%-né dodržiavanie plánovaného rozpočtu,
  • vysoká kvalita spracovania a rýchlosť realizácie projektu.

Prednosťou našich vysokokvalifikovaných odborníkov je spoľahlivosť, flexibilnosť, prispôsobivosť, v neposlednom rade i jazyková znalosť a schopnosť tímovej spolupráce.

Ďalšou výhodou je rýchlosť zapojenia sa do procesu a navrhovania optimálneho riešenia daného problému so znalosťami najmodernejších softvérových prostriedkov pre vývoj v oblasti strojárstva.

Špeciálne kontajnery, zvukovo-izolované kontajnery, ako aj iné typy kontajnerov sú konštruované podľa požiadaviek zákazníka. Konštrukcia kontajnerov je tvorená 3D modelom, ktorý umožňuje zákazníkovi ľahšie navrhnúť pozíciu a veľkosť všetkých otvorov, konštrukčných detailov, umiestnenia technológie, ako aj zobrazenie kompletného konštrukčného riešenia kontajnera. Každá konštrukcia kontajnera je podložená statickým výpočtom.