Skladový kontajner

Detail produktu

Špecifikácia

KG-bau, s. r. o.

až do 20 m

až do 4,5 m

až do 4,5 m

slza plech, hladký plech, podlahové panely (drevo, plast), pororošty (dvojitá podlaha); vyhotovenia podlahy aj ako olejová vaňa podľa WHG

až C5-M podľa DIN EN ISO 12944

vizuálna, magnetická, penetračná, ultrazvuková a RTG skúška

Podobné produkty