Zvukovo-izolovaný kontajner

Detail produktu

Špecifikácia

KG-bau, s. r. o.

Prevedenie podľa požiadaviek zákazníka

až do 20 m

až do 4,5 m

až do 4,5 m

slza plech, hladký plech, podlahové panely (drevo, plast)

podlaha, steny, strecha

minerálna vlna, Cellofoam a pod.

dierovaný plech (pozink, nerez), sadrokartón

až C5-M podľa DIN EN ISO 12944

Ex zóny, extrémne teploty (arktické prevedenie), seizmické oblasti, CSC certifikácia

Protihlukové dvere; Protihlukové kulisy; Regulačné klapky, protidažďové žalúzie; Vzduchotechnika; Deliace steny; Osvetlenie, vypínače, elektroinštalácia; Montáž zariadení podľa požiadaviek zákazníka

vizuálna, magnetická, penetračná, ultrazvuková a RTG skúška

Podobné produkty