Spoločnosť KG-BAU

KG-bau, s. r. o. je klientsky orientovaná výrobno-obchodná spoločnosť.

Našimi hlavnými hodnotami sú vysoká kvalita spracovania, rýchlosť realizácie projektu, dodržiavanie plánovaného rozpočtu a termínov.

Lokalita v strede Európy prináša výborné logistické možnosti a vysoká  kvalita slovenských výrobkov je potvrdená vďaka množstvu veľkých investícii v automobilovom, strojárenskom a iných priemyselných odvetviach.

Hlavnými aktivitami spoločnosti sú návrh, projektovanie a konštrukcia špeciálnych kontajnerov, oceľových konštrukcií a kovovýroba.

Medzi činnosti spoločnosti KG-bau, s.r.o. patria:

  • návrh a projektovanie špeciálnych kontajnerov a oceľových konštrukcií
  • výroba špeciálnych a zvukovo izolovaných kontajnerov a oceľových konštrukcií
  • montáž technologických zariadení a potrubných systémov
  • elektroinštalačné práce
  • trieskové obrábanie

Oprávnenia: ISO 9001, ISO 3834, ISO 1090-2